چهارمین دوره کنسرت آنلاین برخط ماه و نوا

12خرداد
رونمایی از پوستر کنسرت های آنلاین بر خط ماه و‌ نوا
انتشار موشن گرافی پروژه

رونمایی از پوستر کنسرت های آنلاین بر خط ماه و‌ نوا

پوستر و موشن گرافی چهارمین دوره کنسرت آنلاین با عنوان «برخط ماه نوا» منتشر شد.