چهارمین جشنواره کهن آواهای تنبور و موسیقی مناطق کرد نشین

18خرداد
چهارمین جشنواره کهن‌آواهای تنبور و موسیقی مناطق کردنشین برگزار می شود
با دبیری علمی علی اکبر مرادی

چهارمین جشنواره کهن‌آواهای تنبور و موسیقی مناطق کردنشین برگزار می شود

چهارمین جشنواره کهن‌آواهای تنبور و موسیقی مناطق کردنشین به دبیری علمی استاد علی اکبر مرادی، مرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار می شود. این در حالی ست که علی شبستری، دبیر اجرایی این جشنواره خواهد بود.