چهارمین جشنواره شمس و مولانا

02خرداد
داوران چهارمین جشنواره شمس و مولانا معرفی شدند
ملیحه سعیدی، عبدالحسین مختاباد و پویا سرایی داوران بخش موسیقی

داوران چهارمین جشنواره شمس و مولانا معرفی شدند

اعضای هیات داوران بخش موسیقی و بخش هنرهای تجسمی چهارمین جشنواره ملی شمس و مولانا معرفی شدند.