چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

20شهریور
مهلت ارسال آثار به چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران تمدید شد
تا 27 شهریور 1400

مهلت ارسال آثار به چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران تمدید شد

دبیرخانه چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران مهلت زمان ثبت‌نام و ارسال آثار به این رویداد موسیقایی را تا ۲۷ شهریورماه تمدید کرد.