چنگ ارجان

20اردیبهشت
صدای تاریخ با نوای چنگ ارجان در موزه ملی می پیچد
20 اردیبهشت همزمان با ولادت امام حسن مجتبی (ع)

صدای تاریخ با نوای چنگ ارجان در موزه ملی می پیچد

موزه ملی ایران با مشارکت موزه ارتباطات و کمیته ملی موزه های ایران (ایکوم) برنامه زنده «صدای تاریخ، آوای ارجان » را همزمان با ولادت با سعادت امام حسن مجتبی (ع) برگزار می کند.