چنگ آهنگ سیرگان

۲۶فروردین
با آهنگسازی «صائب کاکاوند» و خوانندگی «علی انصاری»

با آهنگسازی «صائب کاکاوند» و خوانندگی «علی انصاری»

آلبوم «بر مدار یکدم» با آهنگسازی «صائب کاکاوند» و خوانندگی «علی انصاری»، از سوی مؤسسه فرهنگی و هنری «چنگ آهنگ سیرگان»، راهی بازار موسیقی شد.