چنگیز جلیلوند

۰۴آذر

حرف‌های چنگیز جلیلوند درباره کرونا در آخرین مصاحبه تلویزیونی عمرش

حرف‌های چنگیز جلیلوند درباره کرونا در آخرین مصاحبه تلویزیونی عمرش

۰۳آذر
تسلیت تهامی برای فقدان جلیلوند

صدایی در سوگ صدا

صدایی در سوگ صدا

۰۲آذر
چنگیز جلیلوند ابدی شد
به دلیل ابتلا به بیماری کرونا

چنگیز جلیلوند ابدی شد

دوبلور پیشکسوت به دلیل عوارض ناشی از ابتلا به کرونا درگذشت.

۰۲آذر

ابراز احساسات حامد بهداد به صدای جاودانه چنگیز جلیلوند

ابراز احساسات حامد بهداد به صدای جاودانه چنگیز جلیلوند