چنگیز جلیلوند

04آذر

حرف‌های چنگیز جلیلوند درباره کرونا در آخرین مصاحبه تلویزیونی عمرش

حرف‌های چنگیز جلیلوند درباره کرونا در آخرین مصاحبه تلویزیونی عمرش

03آذر
تسلیت تهامی برای فقدان جلیلوند

صدایی در سوگ صدا

صدایی در سوگ صدا

02آذر
چنگیز جلیلوند ابدی شد
به دلیل ابتلا به بیماری کرونا

چنگیز جلیلوند ابدی شد

دوبلور پیشکسوت به دلیل عوارض ناشی از ابتلا به کرونا درگذشت.

02آذر

ابراز احساسات حامد بهداد به صدای جاودانه چنگیز جلیلوند

ابراز احساسات حامد بهداد به صدای جاودانه چنگیز جلیلوند