چند مضراب

06شهریور
هفته دوم از شهریور ماه ۱۳۹۶

هفته دوم از شهریور ماه ۱۳۹۶

کنسرت گروه موسیقی «چند مضراب» با خوانندگی «مجتبی عسگری»، هفته دوم از شهریور ماه ۱۳۹۶ در کرج بروی صحنه می رود.

+جزئیات کامل به همراه پوستر و اطلاعات بلیت فروشی