چند شب سنتور

18اردیبهشت
روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت

روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت

پروژه «چند شب سنتور» طی روزهای ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت سال ۹۷ با حضور تعدادی از نوازندگان موسیقی ایرانی در تالار رودکی تهران برگزار می شود.