چلچراغ

23دی
دقایقی پیش از برگزاری رخ داد

دقایقی پیش از برگزاری رخ داد

جشن «شب‌چله» هفته‌نامه «چلچراغ» که مرحله دریافت مجوز پلیس امنیت و وزارت ارشاد را طی کرده بود، دقایقی پیش از آغاز لغو شد.