چشم انداز

05اسفند
شامل پارتیتورهایی برای گروه نوازی سنتور و توسط انتشارات مانوش

شامل پارتیتورهایی برای گروه نوازی سنتور و توسط انتشارات مانوش

مجموعه «چشم انداز» شامل پارتیتورهایی برای گروه نوازی سنتور، نوشته علی بهرامی فرد توسط انتشارات مانوش منتشر شد.