پیمان خازنی اثر جدید تولید می کند

۱۷شهریور
رسیدن به یک گفتمان تازه

رسیدن به یک گفتمان تازه

پیمان خازنی نوازنده و آهنگساز موسیقی ایرانی در تازه ترین فعالیت های هنری خود با یکی از بانوان هنرمند کشورمان اثر تازه ای را تولید می کنند.