پیش فروش

۰۱بهمن
آغاز پیش فروش آلبوم «هزار هیچ» حامد بهداد
با حضور نام های شاخص موسیقی راک و آلترناتیو ایران

آغاز پیش فروش آلبوم «هزار هیچ» حامد بهداد

پیش فروش آلبوم «هزار هیچ» به خوانندگی حامد بهداد بازیگر مطرح سینما از روز اول بهمن در سامانه های فروش اینترنتی آثار موسیقایی آغاز شد.