پیشکسوت موسیقی گیلان

۰۵شهریور
داریوش علیزاده پیشکسوت موسیقی گیلان، دار فانی را وداع گفت
بر اثر کهولت سن

داریوش علیزاده پیشکسوت موسیقی گیلان، دار فانی را وداع گفت

اسماعیل پورعلیزاده مشهور به نام داریوش علیزاده از نوازندگان شناخته شده و پیشکسوت عرصه سنتورنوازی روز پنجشنبه چهارم شهریور ماه دارفانی را وداع گفت.