پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران

۰۵خرداد
مذاکره با کلهر و علیزاده

مذاکره با کلهر و علیزاده

تولید مجموعه مستند «پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران» با شروع تصویربرداری مستند استاد شیرمحمد اسپندار تنها دونلی نواز مطرح موسیقی بلوچستان آغاز شد. افشین معصومی مجری طرح و تهیه‌کننده این پروژه مستند درباره این پروژه موسیقایی تصویری توضیح داد: طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته مدتی است که تولید پروژه مستند «پیشکسوتان موسیقی نواحی ایران» […]