پیام سوری

۰۱آبان
همزمان با رونمایی پیانوهای سری «دیس کلاوی یر»

همزمان با رونمایی پیانوهای سری «دیس کلاوی یر»

«پیام سوری» نوازنده ی پیانو، آرتیست پیانوهای سری «دیس کلاوی یر» کمپانی معتبر یاماها شد. این اتفاق که برای نخستین بار در عرصه ی پیانونوازی ایران اتفاق افتاده است، یاماها همزمان با رونمایی از این پروژه به معرفی این هنرمند ایرانی پرداخت.

۰۳بهمن
«پیام سوری» آهنگساز و پیانیست:

«پیام سوری» آهنگساز و پیانیست:

«پیام سوری» نوازنده پیانو و آهنگساز، در خصوص موسیقی کودک و شرایط حاکم بر تولید آن گفت: «موسیقی کودک طبیعتا باید مهم ترین ژانر موسیقی در هر فرهنگ و کشوری باشد. چرا که این کودکان هستند که فردا موسیقی جدی و فرهنگی ما را رقم خواهند زد و هر چه تربیت کودکان و آهنگسازان کودک بهتر و والاتر باشد، موسیقی نیز رشد خواهد کرد.»
+موسیقی کودک یک موسیقی ریشه ای است و آهنگسازان ما در هنگام ساخت باید وسواس بیشتری به خرج دهند