پویان آزاده

۱۸شهریور
تصویب نهایی رشته کارشناسی تربیت مربی موسیقی برای دانشگاه های کشور
با پژوهش و پیشنهاد دکتر پویان آزاده

تصویب نهایی رشته کارشناسی تربیت مربی موسیقی برای دانشگاه های کشور

برای نخستین بار در کشور رشته کارشناسی تربیت مربی موسیقی (پداگوژی سازی موسیقی) با پژوهش و پیشنهاد دکتر پویان آزاده برای دانشگاه های کشور تصویب نهایی گردید. دانشگاه هنر آفرین پویان از مهرماه ۹۹ اقدام به پذیرش انحصاری کشوری دانشجو در این رشته می نماید.

۲۹اردیبهشت
سخن‌رانی «پویان آزاده»‌ درباره‌ی «جهانی شدن در آموزش پیانو»

سخن‌رانی «پویان آزاده»‌ درباره‌ی «جهانی شدن در آموزش پیانو»

«پویان آزاده» آهنگ‌ساز و نوازنده‌ی پیانو، به دعوت کنگره‌ی موسیقی ۲۰۱۹ در کشور آلمان درباره‌ی «جهانی شدن در آموزش پیانو» سخن‌رانی خواهد کرد.