پوستر نهمین جشنواره موسیقی جوان

۲۴مرداد
همزمان با رونمایی پوستر

همزمان با رونمایی پوستر

همزمان با رونمایی پوستر «نهمین جشنواره موسیقی جوان» تاریخ برگزاری این دوره نیز اعلام شد.
+نهمین جشنوارۀ موسیقی جوان با تمرکز بر دو بخش تکنوازی و تکخوانی در سه بخش موسیقی دستگاهی ایران، موسیقی نواحی ایران و موسیقی کلاسیک به دبیری هومان اسعدی برگزار خواهد شد