پهنه نوروز

۰۳فروردین
پروژه «پهنه نوروز» در پهنه رودکی برگزار می شود
از یکم تا سیزدهم فروردین 1400

پروژه «پهنه نوروز» در پهنه رودکی برگزار می شود

پهنه فرهنگ و هنر رودکی در ایام نوروز میزبان هنرمندان و گروه های مختلف موسیقایی در رویداد «پهنه نوروز» است.