پهنه رودکی

۱۰فروردین
طنین آوای موج در پهنه رودکی

طنین آوای موج در پهنه رودکی

گروه «آوای موج» موسیقی بوشهری را در پهنه رودکی به اجرا درآورد.

۰۳فروردین
پروژه «پهنه نوروز» در پهنه رودکی برگزار می شود
از یکم تا سیزدهم فروردین 1400

پروژه «پهنه نوروز» در پهنه رودکی برگزار می شود

پهنه فرهنگ و هنر رودکی در ایام نوروز میزبان هنرمندان و گروه های مختلف موسیقایی در رویداد «پهنه نوروز» است.