پهارمین روز جشنواره موسیقی فجر 36

۰۱اسفند
۸ گروه موسیقی در روز چهارم فجر ۳۶ به اجرا می پردازند

۸ گروه موسیقی در روز چهارم فجر ۳۶ به اجرا می پردازند

در چهارمین روزِ سی و ششمین جشنواره موسیقی فجر هشت گروه موسیقی به اجرا خواهند پرداخت و این اجراها از پلتفرم های مجازی پخش خواهد شد.