پنجمین جشنواره سایت ها و وبلاگ های موسیقی

۲۰اردیبهشت
پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری

پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری

پنجمین جشنواره سایت ها و وبلاگ های موسیقی، پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه سال جاری ساعت ۱۸ و با حمایت موسسه فرهنگی هنری «رادنواندیش» و فرهنگسرای ارسباران در فرهنگسرای ارسباران اجرا می شود.
+ورود به این مراسم برای عموم آزاد می باشد