پنجره‌ای رو به باغ

۰۹اسفند
شیدا قره‌چه داغی کتاب قطعاتی برای پیانو را منتشر کرد
با تکنیک و علم موسیقی کلاسیک اروپایی و تأثیر موسیقی ایران

شیدا قره‌چه داغی کتاب قطعاتی برای پیانو را منتشر کرد

کتاب «پنجره‌ای رو به باغ» که شامل قطعات کوتاهی برای پیانو ساخته‌ی شیدا قره‌چه داغی است، منتشر شد.