پنجاه و سومین نشست گذر موسیقی

۰۹خرداد
پنجاه و سومین نشست گذر موسیقی برگزار شد

پنجاه و سومین نشست گذر موسیقی برگزار شد

پنجاه و سومین نشست گذر موسیقی با حضور تنگیز شاولو خاشویلى موسیقدان گرجستانى عصر جمعه هفتم خرداد در شهر کتاب فرشته برگزار شد. پنجاه و سومین نشست گذر موسیقی با حضور تنگیز شاولو خاشویلى وسیقدان گرجستانى عصر جمعه هفتم خردادماه با هدف بررسی بخشی از آثار این موسیقیدان در شهر کتاب فرشته برگزار شد. در […]