پری‌ملکی

۱۹تیر

در گفت و گو با هنرآنلاین مطرح شد:

سرپرست گروه خنیا دلیل حضور کم رنگ زنان در عرصه موسیقی را کم کاری خود زنان دانست و در این رابطه گفت: زنان خود دلیل کم کاری در عرصه موسیقی هستند و خودشان باید برای پیشرفت تلاش کنند.  پری ملکی،خواننده پیشکسوت ایرانی در گفتگو با خبرنگار موسیقی هنرآنلاین با اعلام این مطلب بیان کرد:فقط خود […]