پرویز پرستویی،تلویزیون،رادیو،سریال

۲۷اردیبهشت

تمجید پرویز پرستویی از سریال شبکه سه/ هر شب با دیدن «برادر جان» بغض میکنم

تمجید پرویز پرستویی از سریال شبکه سه/ هر شب با دیدن «برادر جان» بغض میکنم