پروژه موسیقی 98

۲۶آبان
از آبان‌ ماه امسال تا اردیبهشت سال آینده

از آبان‌ ماه امسال تا اردیبهشت سال آینده

«عمارت روبرو» با دعوت از علاقه‌مندان و دانشجویان عرصه موسیقی «پروژه موسیقی ۹۸» را از آبان‌ ماه امسال تا اردیبهشت سال آینده برگزار می‌کند.