پروژه ابسترکتوم

۲۷شهریور
طنین آثار علیرضا مشایخی در آرژانتین می‌پیچد
با اجرای آثاری برای فلوت و پیانو در پروژه «ابسترکتوم»

طنین آثار علیرضا مشایخی در آرژانتین می‌پیچد

تور کنسرت‌های پروژه «ابسترکتوم» با اجرای آثار علیرضا مشایخی آغاز شد.