پروژه «آواز معاصر»

۰۹مهر
برگزیدگان مرحله اول داوری پروژه آواز معاصر معرفی شدند
آواز معاصر به مرحله دوم رسید

برگزیدگان مرحله اول داوری پروژه آواز معاصر معرفی شدند

پروژه «آواز معاصر» که به دنبال کشفِ استعدادهای آوازی است، مرحله نخست داوری‌هایش را به پایان رساند. از بین صدها صدای ارسالی از نقاط مختلف کشور، مرحله اول داوری با حضور چهار عضو اصلیِ این پروژه انجام شد.

۱۲شهریور
اهنگ جدید «سراب» با صدای ترکاش و موسیقی میدیا فرج‌نژاد منتشر شد

اهنگ جدید «سراب» با صدای ترکاش و موسیقی میدیا فرج‌نژاد منتشر شد

نخستین گام از پروژه «آواز معاصر» با عنوان «سراب» با صدای ترکاش و موسیقی مدیا فرج نژاد منتشر شد.