پردیس سینمایی کوروش

۲۴آذر
«پایکوب» در پردیس سینمایی کوروش به استقبال هوادارانش می‌روند

«پایکوب» در پردیس سینمایی کوروش به استقبال هوادارانش می‌روند

گروه پایکوب یکشنبه ۲۴ آذر و دوشنبه ۲۵ آذرماه ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۰۰ در پردیس سینمایی کوروش به روی صحنه می‌روند.