پایان ساخت موسیقی فیلم تصویرم در آیینه نیست

۲۲مهر
با صدای سالار عقیلی

با صدای سالار عقیلی

فردین خلعتبری ساخت موسیقی فیلم سینمایی «تصویرم در آیینه نیست» را با صدای سالار عقیلی تمام کرد.