پایان داوری مرحله مقدماتی جشنواره پانزدهم موسیقی جوان

۱۹مهر
۴۳۱ نوازنده و خواننده در بخش‌های دستگاهی و کلاسیک به مرحله نهایی جشنواره ملی موسیقی جوان راه‌یافتند

۴۳۱ نوازنده و خواننده در بخش‌های دستگاهی و کلاسیک به مرحله نهایی جشنواره ملی موسیقی جوان راه‌یافتند

با پایان داوری مرحله مقدماتی جشنواره پانزدهم موسیقی جوان، اسامی راه یافتگان به مرحله نهایی اعلام شد.