پارسا حسن‌دخت

۳۰اردیبهشت
به آهنگسازی فاطمه فریدی‌زاده و خوانندگی پارسا حسن‌دخت

به آهنگسازی فاطمه فریدی‌زاده و خوانندگی پارسا حسن‌دخت

آلبوم موسیقی «هجران» به آهنگسازی فاطمه فریدی‌زاده و خوانندگی پارسا حسن‌دخت به یاد زنده‌یاد استاد محمدرضا لطفی توسط انتشارات ماهور منتشر شد.
+فاطمه فریدی‌زاده: این اثر در سال ۱۳۹۳ پس از درگذشت استاد محمدرضا لطفی، در نهایت اندوه و تأثر شکل گرفت