پارتیتور دست نویس نی نوا

۰۱تیر
پارتیتور دست نویس«نی نوا» منتشر شد

پارتیتور دست نویس«نی نوا» منتشر شد

کتاب «پارتیتور دست نویس نی نوا» از آثار شاخص و ماندگار استاد حسین علیزاده روز جمعه ۳۱ خرداد در فرهنگسرای نیاوران تهران همراه با چهار اثر دیگر رونمایی شد.