يمين غفاري

04تیر

کتاب تار و ترانه «دستور مقدماتی تار و سه تار هنرستان»

این مجموعه حاوی ۵۲ درس از ترانه های محلی و قدیمی ایران است که در قالب طرح درس کتاب تار و سه تار هنرستان نگارش یافته …