و ارکستر ملی

۱۸اردیبهشت
بنیاد رودکی فراخوان داد

بنیاد رودکی فراخوان داد

بنیاد رودکی به عنوان متولی دو ارکستر سمفونیک تهران و ملی ایران برای همکاری با نوازندگان فراخوان همکاری داد.