ویروس گرسنگی

15فروردین
محمد معتمدی از ویروسی تاریخی می گوید که هرگز درمان نشد
درمان این ویروس سالهاست کشف شده: «غذا»

محمد معتمدی از ویروسی تاریخی می گوید که هرگز درمان نشد

محمد معتمدی، خواننده نام آشنای موسیقی ایرانی، با انتشار دلنوشته ای، از شیوع بی رویه گرسنگی و فقر جهانی شِکوِه کرد.