ویرانه

30خرداد
درام نوازی بر ویرانه های جنگ
هنرمند فلسطینی دل کودکان را با موسیقی زنده می کند

درام نوازی بر ویرانه های جنگ

محمد نبهان؛ نوازنده موسیقیِ عرب با بهره گیری از چوب درام و همراهی کودکان غزه در میان خرابه های جنگ موسیقی کار می کند.