وودی آلن

۱۹آبان

آقای بازیگر با با دریافت مبلغی نامشخص از شکایتش صرف نظر کرد

آقای بازیگر با با دریافت مبلغی نامشخص از شکایتش صرف نظر کرد

۱۴اردیبهشت

جنبشی که آقای بازیگر را فراری خواهد داد!

جنبشی که آقای بازیگر را فراری خواهد داد!

۱۹بهمن

آقای بازیگر از آمازون شکایت کرد

آقای بازیگر از آمازون شکایت کرد

۱۸شهریور
مانند وودی آلن علاقه به گشتن دنیا ندارم

مانند وودی آلن علاقه به گشتن دنیا ندارم

اصغر فرهادی فیلم بعدی‌اش را در ایران می‌سازد