وودی آلن

19آبان

آقای بازیگر با با دریافت مبلغی نامشخص از شکایتش صرف نظر کرد

آقای بازیگر با با دریافت مبلغی نامشخص از شکایتش صرف نظر کرد

14اردیبهشت

جنبشی که آقای بازیگر را فراری خواهد داد!

جنبشی که آقای بازیگر را فراری خواهد داد!

19بهمن

آقای بازیگر از آمازون شکایت کرد

آقای بازیگر از آمازون شکایت کرد

18شهریور
مانند وودی آلن علاقه به گشتن دنیا ندارم

مانند وودی آلن علاقه به گشتن دنیا ندارم

اصغر فرهادی فیلم بعدی‌اش را در ایران می‌سازد