ومکس یونان

۰۴آبان
توسط رئیس این نهاد و در حضور مقامات رسمی

توسط رئیس این نهاد و در حضور مقامات رسمی

دیپلم افتخار انجمن دوستی ملل یونان توسط رئیس این نهاد به اعضای گروه موسیقی بوشهری لیان اهدا شد.

۳۰مهر
با استقبال چشمگیر مخاطبین

با استقبال چشمگیر مخاطبین

تلفیقی از موسیقی محلی، نمایش و رقص، اجرای گروه لیان در بزرگترین نمایشگاه موسیقی جهان را برجسته کرد.