وزیر بهداشت

۲۶آبان
«انتشار تصاویر لحظات آخر «مرتضی پاشایی» توسط کادر پرستاری کذب و دروغ است»

«انتشار تصاویر لحظات آخر «مرتضی پاشایی» توسط کادر پرستاری کذب و دروغ است»

وزیر بهداشت در خصوص شایعه انتشار تصاویر لحظات آخر زندگی «مرتضی پاشایی» توسط کادر پرستاری گفت: «قطعاً این خبر دروغ است و هرگز جامعه پرستاری ما چنین رفتاری را نخواهند داشت.» سیدحسن قاضی زاده هاشمی در خصوص شایعه انتشار تصاویر لحظات آخر مرتضی پاشایی توسط کادر پرستاری گفت: «قطعاً این خبر دروغ است و جامعه […]