ورکشاپ تابستانه «آنالیز از سونات پاتتیک بتهوون»

۱۹تیر
ورکشاپ تابستانه «آنالیز از سونات پاتتیک بتهوون» برگزار می‌شود
با تدریس سیاوش دمیریان

ورکشاپ تابستانه «آنالیز از سونات پاتتیک بتهوون» برگزار می‌شود

سیاوش دمیریان؛ از نوازندگان و مدرسان موسیقی کشورمان روزهای آخر تیر اقدام به برگزاری یک کارگاه آموزشی با عنوان «آنالیز از سونات پاتتیک بتهوون» کرده است.