وحید مسعودی

17اسفند
آلبوم جناب وتر از وحید مسعودی منتشر شد

آلبوم جناب وتر از وحید مسعودی منتشر شد

آلبوم جنابِ وتر، تازه ترین اثر از وحید مسعودی است که در فضایی از موسیقی کلاسیک ایرانی و در قالب ۸ قطعه به عناوین «افندی»، «همچنین»، «هله»، «خراب آباد»، «ترنم»، «اشراق»، «علامات مستان» و «مخمس» اجرا شده است.