وحید زردی

16آبان
مسئول غرفه موسیقی نمایشگاه بین المللی کتاب وین خبر داد:

مسئول غرفه موسیقی نمایشگاه بین المللی کتاب وین خبر داد:

برای اولین بار مجموعه ای از آثار آهنگسازان جوان ایرانی در نمایشگاه کتاب اتریش رونمایی می شود.
+این رویداد با همکاری خانه فرهنگ ایران در اتریش و موسسه نمایشگاه های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود