وحید آیریان

۰۴اسفند

کنسرت آوای زمین

کنسرت موسیقی تلفیقی «آوای زمین» با نوازندگی استاد جلال ذوالفنون و سرپرستی وحید آیریان برگزار می شود.