وبینار فلسفه و موسیقی

۱۴فروردین
دانشگاههای تهران و مک گیل وبینار فلسفه موسیقی برگزار می کنند

دانشگاههای تهران و مک گیل وبینار فلسفه موسیقی برگزار می کنند

وبینار مشترک فلسفه موسیقی دانشگاه تهران و دانشگاه مک گیل کانادا روز شنبه، ۱۴ فروردین برگزار می‌شود.