وبینار تخصصی «رمضان در آیینه هنر و آیین‌های ایرانی»

۱۱اردیبهشت
برگزاری وبینار تخصصی «رمضان در آیینه هنر و آیین‌های ایرانی»
از ارتباط ماه رمضان و آیین‌هایش با موسیقی چه می‌دانید؟

برگزاری وبینار تخصصی «رمضان در آیینه هنر و آیین‌های ایرانی»

وبینار تخصصی «رمضان در آیینه هنر و آیین‌های ایرانی» با حضور هوشنگ جاوید، محمدجعفر قنواتی، مهدی امین‌فروغی و متین رضوان‌پور، برگزار شد.