وبسایت حامی جو

۰۲اردیبهشت
«محمد نورسی» به «موسیقی ایرانیان» خبر داد:

«محمد نورسی» به «موسیقی ایرانیان» خبر داد:

«حامی جو» سایت «سرمایه گذاری جمعی برای هنرمندان» به صورت رسمی فعالیت خود را در زمینه ی موسیقی و سینما آغاز کرد.
+محمد نورسی: می توان گفت «حامی جو» به صورت کلی روشی است برای استفاده از سرمایه گذاری هواداران در جهت تولید یک اثر هنری که تنها راه موجود برای دستیابی هنرمند به استقلال فکری و مالی در خلق آثار هنری اش می باشد