«وای خرم

۰۴دی
از سوی هیات انتخاب آثار متقاضی

از سوی هیات انتخاب آثار متقاضی

اسامی نهایی پذیرفته شدگان شرکت در مرحله رقابتی بخش های مختلف سومین جشنواره و جایزه همایون خرّم (نوای خرّم) اعلام شد.
+اسامی پذیرفته شدگان راه یافته به مرحله رقابتی را در ادامه از «موسیقی ایرانیان» دنبال کنید