وایپو

28مهر
مدال خلاقیت وایپو به محمدرضا شجریان اهدا شد

مدال خلاقیت وایپو به محمدرضا شجریان اهدا شد

سازمان جهانی مالکیت معنوی (وایپو) مدال خلاقیت این سازمان را به استاد محمدرضا شجریان اهدا کرد.